Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Онгъл
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: бул. Сливница 114 ап. 29 карта
Телефони: +359 888 656 469
Email: book@mail.bg
Url: http://www.ongalpublishing.com
Тематики
Наука, История, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-258  (Стари кодове: 978-619-7079, 978-954-8279, 978-619-7373)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://books.sim-on.org/
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милка Димитрова Юдова управител Отговорно лице