Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЛИК
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: ул. Николай Гогол 19 карта
Телефони: (02)444-77-39,(02)423-14-83,0888 677-609
Email: lik@tea.bg
lik_publishing@abv.bg
Url: http://www.lik-bg.com
Тематики
Изкуство, Философия, Психология, Фолклор и етнология, Обществени науки, социология, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-607
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Цар Освободител 29 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елена Тодорова Козарева директор Отговорно лице