Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Пощенска кутия за приказки
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Константин Щъркелов 13 карта
Email: pkzaprikazki@gmail.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7540  (Стари кодове: 978-619-90421, 978-619-90828)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Гергана Иванова Козева управител Отговорно лице