Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща "Александър Панов"
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: ул. Червена стена 40 а карта
Телефони: (02)866-76-03
Факс: (02)866-76-03
Email: lapnisharan@hotmail.com
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7001
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Книжна борса "Искър"
Град: София  1528
Улица/квартал: ул. Христо Топракчиев 4 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Панов управител Отговорно лице