Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
BIVEDA NGO
Адрес
Град: София  1517
Улица/квартал: жк Суха река, бл. 13 вх. Б карта
Телефони: + 359 899 895 521
Email: yavor.kostoff@gmail.com
Тематики
Театър и драма
Статус
Активен
Кодове 978-619-90033
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Явор Костов координатор Отговорно лице