Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ПАУС
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Македония 25 карта
Телефони: +359 52 620 377
Факс: +359 52 620 377
Email: office@paus.biz
Url: http://www.paus.biz
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-91630  (Стари кодове: 978-619-90477, 978-619-90940)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илия Панайотов Отговорно лице