Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Откровение
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: ул. Григор Пърличев 3 карта
Факс: (02)952-67-52
Тематики
Научно-популярна литература, Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-954-9905  (Стари кодове: 978-954-90004)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мариана Георгиева Везнева Отговорно лице