Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИК Кванти
Адрес
Град: София  1199
Улица/квартал: жк Младост 2 бл. 225 вх. Ж ет. 5 карта
Телефони: 0896 821-278
Email: kvanty@dir.bg
Тематики
Философия, Психология
Статус
Активен
Кодове 978-954-91747
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 89 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лили Петрова Милошева-Ангелова управител Отговорно лице