Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ОЛАРТ
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 113 вх. А карта
Телефони: (02)875-50-49
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-91576  (Стари кодове: 978-954-90337)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Олег Гергов Чернев Отговорно лице