Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Еньовче
Адрес
Град: София  1330
Улица/квартал: жк Красна поляна 2 бл. 241 вх. А карта
Телефони: (02)821-71-71
Факс: (02)821-71-71
Email: eniovche@mail.bg
Тематики
Зоология, Ботаника, Селско стопанство
Статус
Активен
Кодове 978-954-8372  (Стари кодове: 978-954-91288, 978-954-9373)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Володя Петров управител Отговорно лице