Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
BookTalks
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Граф Игнатиев 18 карта
Email: publishing@orange-bg.com
Url: https://www.orangecenter.bg/
Тематики
Икономика, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Допълнителна информация
BookTalks е импринт на Уъркплейс Алфа ООД
Кодове 978-619-91707
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ния Арсениева Отговорно лице
Савина Николова Лице за контакт