Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов"
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: ул. Цар Асен 3 карта
Телефони: +359 884 591 757
Url: http://www.vuzf.bg
Тематики
Икономика, Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-619-7622  (Стари кодове: 978-954-8590, 978-954-92580, 978-954-91906)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милка Рускова директор Лице за контакт