Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Добруджански земеделски институт
Адрес
Град: Генерал Тошево  9520
Улица/квартал: Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево карта
Телефони: +359 58 655 201
Email: dai_gt@dobrich.net
Url: http://www.dai-gt.org
Тематики
Селско стопанство
Статус
Активен
Кодове 978-954-9780
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Валентина Георгиева Енчева Отговорно лице
доц. д-р Илия Иванов Илиев директор Отговорно лице