Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фараго
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Юрий Гагарин 17 бл. 15 вх. А ет. 1 ап. 3 карта
Телефони: +359 2 870 03 52, +359 2 870 05 54; +359 889 513 720
Email: farragov@gmail.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Библиография и библиотекознание, Биографии, Компютър и информационни науки, обработка на данни, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-206  (Стари кодове: 978-954-2961, 978-954-8641)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Никола Герджиков Отговорно лице
Ваня Баева Лице за контакт