Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фараго
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Юрий Гагарин 17 бл. 15 вх. А ет. 1 карта
Телефони: +359 2 870 03 52, +359 2 971 28 10
Email: farragov@gmail.com
Тематики
Компютър и информационни науки, обработка на данни, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-206  (Стари кодове: 978-954-2961, 978-954-8641)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ваня Баева Отговорно лице Телефони: 0889513720