Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национален институт по геофизика, геодезия и география БАН
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев, бл. 3 карта
Телефони: (02)979-33-22
Факс: (02)971-30-05
Email: office@geophys.bas.bg
Url: http://www.nigg.bas.bg/
Тематики
География, Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-954-9649
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
гл.ас. д-р Надежда Илиева Лице за контакт
проф. д-р Светослав Симеонов директор Отговорно лице