Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
International Global News
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: бул. Евлоги Георгиев 80 карта
Телефони: +359 888 287 559
Факс: +359 2 987 20 70
Email: karina.todorova@abv.bg
Тематики
Периодични издания, Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-954-91088
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Карина Тодорова Отговорно лице