Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИК ЗИП
Адрес
Град: София  1528
Улица/квартал: жк Дружба 1, бул. Искърско шосе 11 карта
Телефони: +359 898 553 306
Email: zip@tea.bg
Url: http://www.ik-zip.com
Тематики
Научно-популярна литература, Икономика, История, Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9369  (Стари кодове: 978-954-90023)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петър Стефанов Тафров управител Отговорно лице