Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Перо и меч
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Тракия 44 карта
Тематики
Философия, Вътрешна политика, международна политика, История
Статус
Активен
Допълнителна информация
Перо и меч е запазена марка (импринт) на Сдружение "Български национален съюз "Христо Луков"
Кодове 978-619-91890
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Звездомир Руменов Андронов Отговорно лице