Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Народно читалище "Наука - 1870 г. " - Троян
Адрес
Град: Троян  5600
Улица/квартал: пл. Възраждане карта
Телефони: (0670)64-323
Email: biblioteka_tr@abv.bg
Url: http://www.naukatroyan.org
Тематики
Библиография и библиотекознание
Статус
Активен
Кодове 978-619-90179
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Виолета Койновска Отговорно лице
Ваня Давидова Лице за контакт