Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Народно читалище "Наука - 1870 г. " - Троян
Адрес
Град: Троян  5740
Улица/квартал: пл. Възраждане карта
Телефони: +359 670 620 60
Email: nauka_tr@mail.bg
Url: http://www.naukatroyan.org
Тематики
Библиография и библиотекознание, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90179
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Виолета Койновска Отговорно лице
Станка Марешка секретар Лице за контакт