Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Импресарско-издателска къща "РОД"
Адрес
Град: София  1527
Улица/квартал: бул. Васил Левски 134 карта
Телефони: +359 887 629 695
Email: rod_sofia@yahoo.com
Тематики
Фолклор и етнология, Музика, Поезия, История, Антропология
Статус
Активен
Кодове 978-954-476
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Росен Росенов Малчев управител Отговорно лице
Константин Звездомиров Рангочев управител Отговорно лице