Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Университетско издателство при ТУ - Варна
Адрес
Град: Варна  9010
Улица/квартал: ул. Студентска 1 карта
Телефони: +359 52 383 413
Email: unipress@tu-varna.bg
Url: http://www.tu-varna.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Техника, Компютър и информационни науки, обработка на данни, Образование, просвета, специално образование, Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-954-20
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р инж. Тодор Димитров Ганчев зам. ректор Отговорно лице
инж. Теменуга Радивчева Лице за контакт