Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
СтилЗи Арт
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: жк Хиподрума бл. 108 вх. Г ет. 3 ап. 66 карта
Телефони: +359 878 341 530
Email: school-bar@stellzee.eu
Url: http://www.stillzee.eu
Тематики
Изкуство, Поезия, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-91168
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Зорница Миленова Драгостинова Отговорно лице