Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ренета Асенова Радева
Адрес
Град: Елин Пелин  2100
Улица/квартал: ул. Климент Охридски 2 вх. А ет. 6 ап. 17 карта
Телефони: +359 897 955 682
Email: renetaradeva@abv.bg
Тематики
Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-91105
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ренета Асенова Радева Отговорно лице