Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ада-Софт
Адрес
Град: София  1750
Улица/квартал: жк Полигона бл. 43 вх. 1 ап. офис 5 карта
Телефони: +359 2 974 43 50
Факс: +359 2 974 43 50
Email: bilbileva@ada-soft.bg
Url: http://www.ada-soft.bg
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-90411
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1750
Улица/квартал: жк Полигона бл. 43 вх. 1 ап. офис 5 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елеонора Иванова Билбилева Отговорно лице