Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фонд за дивата флора и фауна
Адрес
Град: Благоевград  2700
Улица/квартал: ул. Иван Михайлов 49 карта
П.К.: 78
Телефони: +359 878 573 841, +359 73 88 14 40
Факс: +359 73 88 14 40
Email: pirin@fwff.org
Url: http://www.fwff.org
Тематики
Научно-популярна литература, Екология
Статус
Активен
Кодове 978-954-91505
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емилиян Стойнов директор Отговорно лице