Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЕФ ТЕК ГРУП
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: карта
Email: books@ftechgroup.ml
Url: https://ftechgroup.ml/
Тематики
Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-7744
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Радослав Нейков Отговорно лице