Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Виа Летера
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: бул. Черни връх 69 карта
Телефони: +359 888 836 713
Email: info@vialettera.eu
Url: http://www.vialettera.eu
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7204
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Диана Николова управител Отговорно лице