Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Асоциация на спелеоклубовете в София
Адрес
Град: София  1345
Улица/квартал: жк Захарна фабрика бл. 61 карта
Email: encho.en4ev@gmail.com
Url: http://www.speleo-sofiq.org
Тематики
Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-619-90659
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Петров Стайчев председател на УС Отговорно лице
Енчо Енчев Лице за контакт