Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Логос 91
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: жк Гевгелийски бл. 12 карта
Телефони: +359 886 814 414
Email: logos91pubh@yahoo.com
Тематики
Изкуство, Художествена литература за деца и юноши, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8265
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Станислав Станчев Отговорно лице