Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
LUDITE
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Коста Лулчев 10 карта
Email: ludite.publishing@abv.bg
Тематики
Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Кодове 978-619-90455
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Сава Иванов Славчев управител Отговорно лице
Светлана Василева Лице за контакт