Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БГПРИНТЕР
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Яворец 1-3 ап. 20 карта
Телефони: 0886/733-922
Email: info@bgprinter.org
Url: http://www.bgprinter.com
Тематики
Дъновизъм
Статус
Активен
Кодове 978-954-92079
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Снежана Костадинова Узунова управител Отговорно лице