Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
LiterNet
Адрес
Град: Варна  9010
Улица/квартал: кв. Левски ул. Дубровник 7 ет. 1 ап. 2 карта
Телефони: +359 883 475 190
Email: editor@liternet.bg
Url: http://www.liternet.bg
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Изкуство, Литература, езикознание, лингвистика, Периодични издания, Художествено-документална литература, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-304  (Стари кодове: 978-954-90966)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Кръстев Чобанов гл. редактор Отговорно лице