Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Silva Antony Don
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: кв. Витоша, ул. Емануил Попдимитров 17 карта
Телефони: +359 887 605 069
Email: silvadoncheva.com@gmail.com
Url: http://homeoverb.com
http://silvadoncheva.com
Тематики
Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91284
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Силва Антонова Дончева Отговорно лице