Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
А ГРУП
Адрес
Град: Русе  7000
Улица/квартал: ул. Хан Крум 6-8 ап. офис 5Б карта
Телефони: +359 82 822 303
Факс: 359 82 822 303
Email: prima@jusoft.net
Url: http://primax.hit.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8039
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Марио Георгиев Мокрев управител Отговорно лице