Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Corporate Research Centre
Адрес
Град: София  1799
Улица/квартал: жк Младост 2 бл. 219 В вх. А карта
Телефони: 0878 366-516
Email: nkoleva27@yahoo.com
Тематики
Икономика, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-92894
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Нели Колева Чипева управител Отговорно лице