Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Информационна група Пасивни сгради България
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: ул. Университетска 8 Б ет. 1 карта
Телефони: (02)442-30-04, 0889 168-322
Email: info@passive.bg
Url: http://www.passive.bg
Тематики
Архитектура и дизайн
Статус
Активен
Кодове 978-954-92890
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
арх. Георги Николов председател на УС Отговорно лице