Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Барич и сие
Адрес
Град: Пазарджик  4400
Улица/квартал: ул. Кочо Честименски 54 карта
Телефони: +359 989 677 389
Email: barich@abv.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7388  (Стари кодове: 978-954-8215, 978-954-92492)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Тодорка Николова Борункова Отговорно лице
Танко Иванов Лице за контакт