Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Христина Стефанова Ватева
Адрес
Град: Банкя  1320
Улица/квартал: ул. Христо Смирненски 58 карта
Телефони: +359 895 140 692
Email: hvateva@abv.bg
Тематики
Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-91433
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христина Стефанова Ватева Отговорно лице