Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ПАРИТЕТ
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: ул. Царибродска 70 карта
Телефони: +359 879 471 930
Email: paritetlit@abv.bg
Url: http://www.paritetbg.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-153  (Стари кодове: 978-954-9886, 978-954-92480)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анелия Терзиева Лице за контакт Телефони: +359 876 555 292
Фарит Хисамутдинов управител Отговорно лице