Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Център за еврообразование и наука
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Маестро Михаил Милков 4 вх. офис 1 карта
Телефони: +359 888 310 644
Email: metalka2@abv.bg
Тематики
Наука, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9439
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антонина Николова Великова управител Отговорно лице