Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "ИТИ"
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: ул. Димитър Благоев 15 вх. А ап. 10 карта
Телефони: +359 878 697 859
Email: itivt20@gmail.com
Тематики
Изкуство, Философия, Икономика, Литература, езикознание, лингвистика, Религия и теология, История, Математика и статистика, Компютър и информационни науки, обработка на данни, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
Издателство "ИТИ" е импринт на ИТИ ВТ ЕООД
Кодове 978-619-7602
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Тодоров Иванов управител Отговорно лице