Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Катина Иванова
Адрес
Град: София  1799
Улица/квартал: жк Младост 2 бл. 222 карта
Телефони: +359 876 920 591
Email: artsroom1111@gmail.com
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-92616
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Катина Тодорова Иванова Отговорно лице