Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82 карта
Телефони: +359 2 922 65 77
Email: books.rnda@armf.bg
Url: http://rnda.armf.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-954-9348
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
полк. доц. д-р Мирослав Димитров зам.-началник на ВА "Г. С. Раковски" по учeбната и научната част Отговорно лице
д-р Зоя Крачунова началник на сектор "Библиотечна и издателска дейност" Лице за контакт Телефони: +359 2 922 66 72