Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82 карта
Телефони: +359 2 922 66 72, +359 2 922 65 03
Email: zkrachunova@abv.bg
rnda@armf.bg
Url: http://rnda.armf.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Военно дело
Статус
Активен
Допълнителна информация
Правото върху марка "Военно издателство" се прехвърля на Военна академия "Георги Стойков Раковски".
Кодове 978-619-7711  (Стари кодове: 978-954-9348, 978-619-7478)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
полк. доц. д-р Димитър Стефанов Ташков заместник-началник по учебната и научната част Отговорно лице