Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Живот
Адрес
Град: София  1582
Улица/квартал: жк Дружба 2 бл. 317 вх. Б ет. 2 ап. 4 карта
Телефони: (02)978-27-80
Email: pragma@abv.bg
Тематики
Философия
Статус
Активен
Кодове 978-954-91979  (Стари кодове: 978-954-91407)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валери Петров Димитров-Рибаров Отговорно лице