Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Софи-Р
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Христо Ботев 22 карта
Телефони: (02)954-97-07; (02)951-62-46
Факс: (02)954-97-07
Email: sofi_r@abv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Право
Статус
Активен
Кодове 978-954-638
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Величко Димитров Руменчев Отговорно лице