Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ханлин
Адрес
Град: Тетевен  5700
Улица/квартал: ул. Иван Вазов 77 карта
Телефони: +358 899 799 638
Email: hanlin_academy@yahoo.com
Тематики
Философия, Научно-популярна литература, Здраве и красота, Астрология, История, Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90249  (Стари кодове: 978-954-92040)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анна Цветанова Пешева управител Отговорно лице