Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Атанас Шуманов
Адрес
Град: с. Говедарци, община Самоков  2020
Улица/квартал: ул. Октомври 2 карта
Телефони: +359 876 369 509
Email: info@iskartour.com
Url: http://www.iskartour.com
Тематики
Пътуване и туризъм, Карти и атласи
Статус
Активен
Кодове 978-619-90476
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Атанас Николов Шуманов Отговорно лице