Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сити стандарт България
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: ул. Боян Дамянов 7 ет. 1 ап. офис 3 карта
Телефони: +359 2 914 14
Email: office@city-standard.com
Url: http://www.city-standard.com
Тематики
Икономика, Градоустройство и регионално планиране
Статус
Активен
Кодове 978-619-90694
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мариета Янушева Първанова управител Отговорно лице