Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Явор Лилков Янкулов
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: жк Младост 1 бл. 51 карта
Телефони: +359 889 466 922
Email: yankulov@abv.bg
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-91593
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Явор Лилков Янкулов Отговорно лице