Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Георги С. Раковски 108 ет. 4 ап. стая 406 карта
Телефони: +359 2 988 16 41
Тематики
Лека промишленост
Статус
Активен
Кодове 978-954-91951
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илия Атанасов Мечев секретар Отговорно лице